טופס הגשת הצעה לתערוכה בבית האמנים ת״א

ועדת התערוכות של בית האמנים מורכבת מהמנהל האמנותי ומנבחרת מתחלפת של אוצרים, אמנים וחברי וועד עמותת הציירים והפסלים.

כל תערוכה בבית האמנים נדרשת בליווי אוצרותי וכתיבת טקסט אוצרותי.

האוצרים של התערוכות חייבים להיות בעלי נסיון והכרה בעולם האמנות, אם אין עדיין אוצר יקבע בהמשך.

 הועדה מתכנסת פעם בטרימסטר, תשובות יתקבלו במייל אחרי.

קובץ הגשה צריך לכלול:

על ההגשה לכלול את הפרטים הבאים מרוכזים בקובץ PDF יחיד שלא יעלה על 8M:

1. טקסט הצהרת אמן / כוונה אוצרותית, שמסביר את רעיון התערוכה המבוקשת.
2. קורות חיים 
3. בין שבעה לעשרה דימויים שמלווים את הטקסט.
4. שם הקובץ צריך לכלול את שם האמן באנגלית